Prima pagină | Căutare |
Arhivă | Contact | Hartă site
 

 

     

Rol si atributii

Rol si atributii


Rolul Preşedintelui
      Preşedintele Romāniei reprezintă statul romān şi este garantul independenţei nationale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele Romāniei veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. Īn acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere īntre puterile statului, precum şi īntre stat şi societate. (Articolul 80 - Constituţia Romāniei)
     
      Alegerea Preşedintelui
      Preşedintele Romāniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. [...] Nici o persoana nu poate īndeplini funcţia de Preşedinte al Romāniei decāt pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi succesive. (Articolul 81 - Constituţia Romāniei)
     
     
      Durata mandatului
      Mandatul Preşedintelui Romāniei este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurămāntului. Preşedintele Romāniei īşi exercită mandatul pānă la depunerea juramāntului de Preşedintele nou ales. Mandatul Preşedintelui Romāniei poate fi prelungit, prin lege organică, īn caz de război sau de catastrofă. (Articolul 83 - Constituţia Romāniei)
     
      Incompatibilităţi şi imunităţi
      Īn timpul mandatului, Preşedintele Romāniei nu poate fi membru al unui partid şi nu poate īndeplini nici o altă funcţie publică sau privată. Preşedintele Romāniei se bucură de imunitate. Preşedintele nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate īn exercitarea mandatului.(Articolul 84 - Constituţia Romāniei)
     
      Suspendarea din funcţie
      In cazul săvārşirii unor fapte grave, prin care se īncalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele Romāniei poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, īn şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neīntārziat, la cunoştinţă Preşedintelui. Dacă propunera de suspendare din funcţie este aprobată, īn cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui. (Articolul 95 - Constituţia Romāniei)
     
      Punerea sub acuzare
      Camera Deputaţilor şi Senatul, īn şedinţa comună, cu votul a cel puţin două treimi din numarul deputaţilor şi senatorilor, pot hotarī punerea sub acuzare a Preşedintelui Romāniei pentru īnaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neīntārziat, la cunoştinţă Preşedintelui Romāniei pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. De la data punerii sub acuzare şi pānă la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept. Competenţa de judecată aparţine Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data ramānerii definitive a hotarārii de condamnare. (Articolul 96 - Constituţia Romāniei)
     
      Vacanţa funcţiei
      Vacanţa funcţiei de Preşedinte al Romāniei intervine īn caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces. Īn termen de trei luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al Romāniei, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte. (Articolul 97 - Constituţia Romāniei)
     
     
      Interimatul funcţiei
      Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află īn imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, īn ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor. Pe durata interimatului nu se pot transmite mesaje adresate Parlamentului, nu poate fi dizolvat Parlamentul şi nu se poate organiza referendumul. (Articolul 98 - Constituţia Romāniei)
     
      Actele Preşedintelui
      In exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Romāniei emite decrete care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului. Decretele emise de Preşedintele Romāniei privind tratatele internaţionale īncheiate īn numele Romāniei, acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai Romāniei, aprobarea īnfiinţării, desfiinţării sau schimbării rangului misiunilor diplomatice, mobilizarea parţială sau generală a forţelor armatei, respingerea agresiunilor armate īndreptate īmpotriva ţării, instituiriea stării de asediu sau stării de urgenţă, precum şi īn ceea ce priveşte conferirea de decoraţii şi titluri de onoare, acordarea gradului de mareşal, de general şi de amiral şi īn ceea ce priveşte acordarea graţierii individuale, se contrasemnezază de Prim-ministru. (Articolul 100 - Constiţutia Romāniei)
     
     
 
 


 
Ultima actualizare 22.12.2015