Prima pagină | Căutare |
Arhivă | Contact | Hartă site
 

 

     

CONSTITUŢIA ROMĀNIEI

TITLUL VII - Revizuirea Constituţiei


ARTICOLUL 150: Iniţiativa revizuirii


      (1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele Romāniei la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.
      (2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar īn fiecare din aceste judeţe sau īn municipiul Bucureşti trebuie să fie īnregistrate cel puţin 20.000 de semnături īn sprijinul acestei iniţiative.
     

ARTICOLUL 151: Procedura de revizuire


      (1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.
      (2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, īn şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
      (3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat īn cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.
     

ARTICOLUL 152: Limitele revizuirii


      (1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului romān, forma republicană de guvernămānt, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
      (2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
      (3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici īn timp de război.
     
     
     
     
 
 


 
Ultima actualizare 22.12.2015